Tierrafino contact to podkład wiążący do tynków glinianych na gładkich lub silnie chłonnych podłożach.
Płyty gliniaste z gliny, piasku, słomy i siatki z włókna szklanego

Glina materiałów budowlanych

Tynk gliniany i wapienny  do wstępnej obróbki ścian

Dobrym substratem dla Finish może być jeden z poniższych materiałów: Tierrafino Base: ze słomą lub bez i dwa rodzaje tynku wapiennego. Posiadamy także juty do zbrojenia w dwóch rozmiarach.

Zalecamy przeczytanie karty produktu Base i tynku wapiennego Kalk przed rozpoczęciem pracy.

Tynk gliniany i wapienny  do wstępnej obróbki ścian


You are viewing the website in admin-mode. You can edit texts.
switch version: .nl .com .pl .ch (français) .cz .com.mx .at